Sabancı Üniversitesi

Projeler

LISTEN

Tülay Artan - 18. Yüzyıl Osmanlı Bilgi Üretimi ve Dağılımı: El Yazması Koleksiyonları ve Koleksiyonerler, TÜBİTAK 1001, 2017 - 2020.

Hülya Canbakal – Osmanlı İmparatorluğu’nda Servet Dağılımı (16-19. yüzyıllar)

Ondokuzuncu yüzyıldan bu yana iktisat tarihçileri arasında süregiden hararetli tartışmalarına rağmen, servet dağılımı ve ekonomik büyüme ile modernleşme arasındaki ilişki henüz çözülebilmiş değil. Bu projede, söz konusu tartışmalardan yola çıkarak imparatorluğun farklı bölgelerinde izlenen dağılım kalıpları ve bu kalıplarda zaman içinde meydana gelen değişimler incelenmektedir. Bölgesel farklılıkların analizinde kurumsal, siyasal ve doğal etkenlerin servet eşitsizliklerinin şekillenmesindeki rolü göz önünde bulundurulmaktadır. Zaman serileri analizi ise uzun dönemli eğilimlerin yanı sıra orta dönemli ekonomi dalgalarının etkilerini de gözlemlemeyi sağlayacaktır. Bu proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.

Halil Berktay, Tarih Ders Kitabı, 2001-2006.

Halil Berktay, Ortak Tarih / Graz Süreci, Selanik, 2000-2005.

Osmanlı Mahkeme Kayıtlarına Göre İstanbul Tarihi - Halil İnacık Projesi, 2000-2006