Sabancı Üniversitesi

Thesis

LISTEN
Please wait...
2019 - 2020
 • Tezler / Yüksek Lisans Projelerinin Denetimi
  Esen, Fatma, İşgal altındaki İstanbul'da sansür: Tasvir-i Efkar Gazetesinin incelenmesi, Koçak, Cemil, 2020.
  Katırcı, Muhammet Talha, 18. YY. de fenerli bir baş tercüman ve Eflak ve Boğdan Voyvoda adayına öğütler: Ebubekir Kani Efendi'nin be-nam-ı havariyyun-ı büruc-ı fünun'u, Ozil, Ayşe, 2020.
  Atlı, Cemile, Hayriye Melek Hunç'un yazılarında Çerkes milliyetçiliği, Ozil, Ayşe, 2019.
  Durmaz, Tunahan, Aile, dostlar ve ölüm: Seyyid Hasan Nuri Efendi'nin evreni, Artan, Tülay, 2019.
  Gürgen, Gülseher, İstanbul'da bulunan fahişelerin geç Osmanlı dönemindeki yaşamlarının Ahmed Midhat ve Hüseyin Rahmi Gürpınar romanları üzerinden bir değerlendirmesi, Somel, Selçuk Akşin, 2019.
  Çetin, Yeşim, İskendername geleneği: Ahmedi, kaynakları ve 15.-16.'ınci yüzyıllarda iskendername geleneği, Artan, Tülay, 2019.
  Sancak, Betül, Cevdet Paşa'nın reform anlayışına eleştirel bir bakış: tezakir ve maruzat bağlamında sadrazamlar, padişahlar ve toplum, Somel, Akşin, 2019.
  Kılıçaslan, İbrahim, Trablusgarp'a Osmanlı müdahelesi ve 19.YY'da Osmanlı emperyalizmi tartışması, Erdem, Hakan, 2019.
  Veyisoğlu, Ezgi, Muhteşem Yüzyıl: Televizyon dizilerinde tarihsel kurgu, Erdem, Hakan, 2019.
  Ceylan, Feyzanur, Osmanlı hukukunda bir pratik: On altıncı yüzyılda Kızılbaşlara karşı yapılan suçlamalar, Ozil, Ayşe, 2019.