Sabancı Üniversitesi

Thesis

Please wait...
2023 - 2024
  • Tezler / Yüksek Lisans Projelerinin Denetimi
    Kaplan, Ayşe, Osmanlı Sarayı Yollarda: Saray Halkının Hareketliliği Ve Edirne-İstanbul Arasındaki Padişah Sarayları, 1657-1703 [Turkish]., Artan, Tülay, 2023.
    Demirayak, Reyyan, Orta Afrika’da Geç Osmanlı Emperyalist Yayılmacılığı: Hatt-ı İstiva (Ekvator) Eyaleti, Somel, Selçuk Akşin, 2023.
    Gürpınar, Aydın Baran, Erken Modern Osmanlı Dünyasında Cinsellik, Kaygı Ve Mekân Kullanımları: Cinânî’nin Bedâyiü’l-Âsâr’ı, Artan, Tülay, 2023.
    Koç, Ahmet Eren, Eğlenceli Ve Pratik Bir Politik Ahlak Rehberi: Hezarfen Hüseyin’in Enîsü’l-Ârifîn’i, Csirkés, Ferenc Péter, 2023.