Sabancı Üniversitesi

Thesis

Please wait...
2021 - 2022
 • Tezler / Yüksek Lisans Projelerinin Denetimi
  Ünal, Gökçen Hande Betül, Bir sultanın günlüğünden nağmeler: I. Mahmud (1730-54) Rüznameleri'nde müzikli eğlenceler ve müzisyenler, Artan, Tülay, 2021.
  Tümer, Hilal Cemile, Devinim halinde Ege: 19. Yüzyılda Mora'dan göç, Özil, Ayşe, 2021.
  Yurtsever, Yağmur, Osmanlı İstanbul'unda dilencilik: Meşruluktan haricileşmeye dönüşüm (1834-1908), Somel, Selçuk Akşin, 2021.
  Kazzaz, Gizem, Muhacir dünyasına bir bakış: Osmanlı Suriyesi'nde Çerkesler (1864-1910), Somel, Selçuk Akşin, 2021.
  Öztürk, Saffet, Merkez-taşra mücadeleleri: Ma'an Hanedanı örneği, Artan, Tülay, 2021.
  Bayraktaroğlu, Bahar, Osmanlı İmparatorluğunda çocuklar ve köleler, Erdem, Hakan, 2021.