Sabancı Üniversitesi

Thesis

Please wait...
2020 - 2021
 • Tezler / Yüksek Lisans Projelerinin Denetimi
  Ünal, Gökçen Hande Betül, Bir sultanın günlüğünden nağmeler: I. Mahmud (1730-54) Rüznameleri'nde müzikli eğlenceler ve müzisyenler, Artan, Tülay, 2021.
  Tümer, Hilal Cemile, Devinim halinde Ege: 19. Yüzyılda Mora'dan göç, Özil, Ayşe, 2021.
  Yurtsever, Yağmur, Osmanlı İstanbul'unda dilencilik: Meşruluktan haricileşmeye dönüşüm (1834-1908), Somel, Selçuk Akşin, 2021.
  Kazzaz, Gizem, Muhacir dünyasına bir bakış: Osmanlı Suriyesi'nde Çerkesler (1864-1910), Somel, Selçuk Akşin, 2021.
  Esen, Fatma, İşgal altındaki İstanbul'da sansür: Tasvir-i Efkar Gazetesinin incelenmesi, Koçak, Cemil, 2020.
  Katırcı, Muhammet Talha, 18. YY. de fenerli bir baş tercüman ve Eflak ve Boğdan Voyvoda adayına öğütler: Ebubekir Kani Efendi'nin be-nam-ı havariyyun-ı büruc-ı fünun'u, Ozil, Ayşe, 2020.
  Kayar, Mustafa Melih, Osmanlı İmparatorluğu'nda yönetişim ve sosyal kontrol Nezr, Erdem, Hakan, 2020.
  Şen, Mert, 1436-7 anonim Battalnamesinde din değiştirme ve Gazi-Kral kimliği, Csirkés, Ferenc Péter, 2020.
  İlgezdi, Ömer Faruk, Abdülbasıt El-Malati'nin eserlerinde Osmanlı tahayyülü, Csirkés, Ferenc Péter, 2020.
  Bulut, Erkin, Bir 18'inci yüzyıl Osmanlı bürokratının yaşamı ve görüşleri: Süleyman Penah Efendi ve Nizam-ı Ekalim'e Dair risalesi, Artan, Tülay, 2020.
  Kurnalı, Mutlu, Görme biçimleri: Nevizade Atai'nin Alemnüma'sı ve 17. yüzyılın başlarında Osmanlı toplumunun görsel algısında değişimler, Artan, Tülay, 2020.
  Işın, Furkan, Süleyman'ın sarayında farça tarih yazımı politikası, Şah Kasım ve Kanz Al-Javahir, Csirkés, Ferenc Péter, 2020.
  Mete, Layra, Osmanlı modernleşme sürecinde İstanbul'un bekarlarının kontrol edilmesi ve serseriler hakkında düzenlemeler, Somel, Akşin, 2020.