Sabancı Üniversitesi

Thesis

Please wait...
2022 - 2023
  • Tezler / Yüksek Lisans Projelerinin Denetimi
    Demiriz, Rana, Beylikler döneminden bir el yazması: falname (no. 5179)’nin yeniden bağlamlandırılması., Artan, Tülay, 2022.
    Öztürk, Zeynep, "Kızan Kaymakam Tahsin Bey”: Makedonya’da eşkiyalık ve Osmanlı yönetimi çerçevesinde ittihatçi bir yöneticinin hatıratının incelemesi (1897-1912)., Somel, Selçuk Akşin, 2022.
    Sünnetci, Halis, Ahmed Vefik'in siyâsî düşüncesinin bir tahlîli: Türkçü bir paşa?, Ozil, Ayşe, 2022.