Sabancı Üniversitesi

Doktora Programı

LISTEN

Öğrenciler (a)gerek araştırma dillerini ve gerekse uzmanlaşma alanlarını kapsayan Doktora Yeterlik sınavlarını geçmek; (b) yukarıda sözü edilen Doktora Tezi dersi çerçevesinde, bir doktora tez konusunu önermek, araştırmak ve özgün bilimsel çalışmanın evrensel ölçütlerine uygun şekilde yazıp tamamlamakla yükümlüdürler.

Doktora programı öğrencileri mezuniyete hak kazanabilmek için program yükümlülüklerini tamamlamalarının yanında, tez savunmalarından önce hazırladıkları bir araştırma tebliğinin tez izleme komitesi, program öğretim üyelerinin ve diğer öğrencilerin katıldığı bir fakülte seminerinde sunumunu yapmakla yükümlüdürler.

Program Yükümlülükleri, Üniversite'ye giriş yılı bazında değişebilir.

Doktora Programı Yükümlülükleri için tıklayınız.

Lisansüstü programlarımıza başvurular 2 aşamalı olarak yapılacaktır. Erken başvurular için son gün 29 Mayıs 2020, normal başvuru dönemi için son gün 18 Ağustos 2020’dir***.

Lisansüstü başvuru duyurusu ve mülakat tarihleri için tıklayınız.

*** Normal başvuru dönemi mülakat ve sınav tarihleri daha sonra duyurulacaktır.

Program ve başvurular hakkında daha fazla bilgi için Dr. Öğr. Üyesi Ferenc Péter Csirkés (fcsirkes@sabanciuniv.edu) ile irtibata geçebilirsiniz.

Doktora başvuru koşulları için tıklayınız.  / ONLINE BAŞVURU