Sabancı Üniversitesi

Doktora Programı

Öğrenciler (a)gerek araştırma dillerini ve gerekse uzmanlaşma alanlarını kapsayan Doktora Yeterlik sınavlarını geçmek; (b) yukarıda sözü edilen Doktora Tezi dersi çerçevesinde, bir doktora tez konusunu önermek, araştırmak ve özgün bilimsel çalışmanın evrensel ölçütlerine uygun şekilde yazıp tamamlamakla yükümlüdürler.

Doktora programı öğrencileri mezuniyete hak kazanabilmek için program yükümlülüklerini tamamlamalarının yanında, tez savunmalarından önce hazırladıkları bir araştırma tebliğinin tez izleme komitesi, program öğretim üyelerinin ve diğer öğrencilerin katıldığı bir fakülte seminerinde sunumunu yapmakla yükümlüdürler.

Program Yükümlülükleri, Üniversite'ye giriş yılı bazında değişebilir.

Doktora Programı Yükümlülükleri için tıklayınız.

Lisansüstü başvurular için son gün 17 Mayıs 2022'dir.

Başvurular hakkında daha fazla bilgi için Abdurrahman Atçıl (abdurrahman.atcil@sabanciuniv.edu) ile irtibata geçebilirsiniz.

Doktora başvuru koşulları için tıklayınız.  / ONLINE BAŞVURU