Sabancı Üniversitesi

Tülay Artan

E-Posta
tulaysabanciunivedu
Telefon
(216) 483 9238
Kişisel Web
Ünvanı
Öğretim Üyesi
Eğitim

Mimarlık Lisansı ve Yüksek Lisansı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), sırasıyla 1980; 1982; Mimarlık Tarihi, Kuramı ve Eleştirisi Doktorası, Massachusetts Institute of Technology (MIT) (ABD), 1989; Doktora sonrası çalışmalar, Harvard Üniversitesi, 1990 - 1991.

Araştırma Alanları
Tarih yazımı; Osmanlı seçkin sınıfının prosopografik çalışması; Osmanlı hukuku uygulamasının toplum ve aile yaşantısına etkileri; Osmanlı hane halkları, maddi kültür, tüketim ve yaşam standartları tarihi; 17. ve 18. yüzyıllarda (karşılaştırmalı perspektif içinde) Osmanlı ve Orta Doğu Tarihi; 16. ve 18. yüzyıllarda karşılaştırmalı mimarlık, sanat ve kültür tarihi.
Üyelikler
Türkiye Toplumsal ve Ekonomik Tarih Vakfı, Kurucu Üye.
Yayınlar
 • Makaleler
  Artan, Tülay (2020) "Horse racing at the Ottoman Court, 1524-1728", International Journal of the History of Sport (SI), Vol.37, No.3-4, 246-271 (AHCI, SSCI)
  Artan, Tülay (2016) "El yazmaları ışığında bir çevre ve çehre eskizi: kadızâdeliler, müceddidîler ve Damad İbrahim Paşa (1730)", Müteferrika, Vol.50, No.1, 1-94 (NA)
  Artan, Tülay (2011) "XVII. yüzyılın ikinci yarısında Edirne başkent miydi?", edirnesarayi (NA)
  Artan, Tülay (2011) "Ahmed I’s hunting parties: feasting in adversity, enhancing the ordinary", Princeton Papers: Interdisciplinary Journal of Middle Eastern Studies, Vol.16, 93-138 (NA)
  Artan, Tülay (2011) "18th century Ottoman princesses as collectors: Chinese and European porcelains in the Topkapı Palace Museum", Ars Orientalis (Globalizing Cultures: Art and Mobility in the Eighteenth Century), Vol.39, 113-146 (NA)
  Artan, Tülay (2008) "A book of kings produced and presented as a treatise on hunting", Muqarnas: An Annual on the Visual Culture of the Islamic World, Vol.25, 299-330 (AHCI)
  Artan, Tülay (2005) "Benim tanıdığım Stefanos Yerasimos: bir İstanbul tarihçisi", Toplumsal Tarih, Vol.Aralık, No.144, 64-73 (NA)
 • Kitaplar
  Royal courts in dynastic states and empires: a global perspective, Duindam, Jeroen and Artan, Tülay and Kunt, Metin (eds.), Boston: Brill, July 2011
 • Kitap Bölümleri
  Artan, Tülay, "I. Mahmûd saltanatında Boğaziçi eğlenceleri: temâşâ, tefekkür, tevakkuf ve "Şehr-i Sefa"", Gölgelenen Sultan, Unutulan Yıllar: I. Mahmûd ve Dönemi (1730-1754), Aynur, Hatice (ed.), İstanbul: Dergâh Yayınları, December 2020, 92-159
  Artan, Tülay, "Contemplation or amusement? The light shed by Ruznames on an Ottoman spectacle of 1740-1750", Entertainment Among the Ottomans, Boyar, Ebru and Fleet, Kate (eds.), Leiden, The Netherlands: Brill, May 2019, 22-42
  Artan, Tülay, "İfade biçimleri ve mecraları: İstanbul ve ötesi (1600-1800)", Osmanlı Dünyası, Woodhead, Christine (ed.), İstanbul: Alfa Yayınları, March 2018
  Artan, Tülay, "Bir hazine defteri, 1680", Filiz Çağman'a Armağan, Erdoğdu, Ayşe and Atbaş, Zeynep and Çötelioğlu, Aysel (eds.), İstanbul: Lale Yayıncılık 2018
  Artan, Tülay, "Objects of consumption: Mediterranean interconnections of the Ottomans and Mamluks", A Companion to Islamic Art and Architecture, Flood, Finbarr Barry and Necipoğlu, Gülru (eds.), New York: John Wiley & Sons, September 2017, 903-930
  Artan, Tülay, "Ayverdi'nin 19. asırda İstanbul haritası: Ağa Kapusu ve civarı, 1650-1750", Ekrem Hakkı Ayverdi'nin Hatırasına: Osmanlı Mimarlık Kültürü, Aynur, Hatice and Uğurlu, Hilal A. (eds.), İstanbul: Kubbealtı Yayınları, October 2016, 117-154
  Artan, Tülay, "I. Ahmed'in av safaları: sıradanlığa çeşni katmak; zahmetin sofrasını donatmak", Haydi Sofraya! Mutfak Penceresinden Osmanlı Tarihi, Singer, Amy and Tünaydın, Pelin and Kiper, Füsun (eds.), İstanbul: Kitap Yayınevi, May 2015, 99-139
  Artan, Tülay, "The politics of Ottoman imperial palaces: waqfs and architecture from the 16th to the 18th centuries", The Emperor's House: Palaces from Augustus to the Age of Absolutism, Featherstone, Michael and Spieser, Jean-Michel and Tanman, Gülru and Wulf-Rheidt, Ulrike (eds.), Berlin: Walter de Gruyter 2015, 365-408
  Artan, Tülay, "Die institutionelle trennung der haushalte von großwesir und sultan: der neue gesellschaftsvertrag des 18. jahrhunderts in historischer perspektive", Die Anatomie Frühneuzeitlicher Imperien Herrschaftsmanagement Jenseits von Staat und Nation, Wendehorst, Stephan (ed.), Berlin: Walter de Gruyter 2015, 121-142
  Artan, Tülay, "The departure procession of 1672: Ottoman antiquarianism or a puritan statement?", Distant Neighbour, Close Memories: 600 Years Of Turkish-Polish Relations, Anadol, Ayşen (ed.), İstanbul: Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Yayınları, March 2014, 60-77
  Artan, Tülay, "Osmanlı ordusunun sefere çıkış alayı (1672): Osmanlı kadimciliği mi, püritenlik gösterisi mi?", Uzak Komşu Yakın Anılar: Türkiye Polonya İlişkilerinin 600 Yılı, Anadol, Ayşen (ed.), İstanbul: Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Yayınları, March 2014, 60-77
  Artan, Tülay, "A composite universe: arts and society in Istanbul at the end of the eighteenth century", Ottoman Empire and European theatre, Hüttler, Michael and Weidinger, Hans Ernst (eds.), Vienna: Don Juan Archiv Wien Forschungsverlag 2013, 751-794
  Artan, Tülay and Schick, İrvin Cemil, "Ottomanizing pornotopia: changing visual codes in eighteenth-century Ottoman erotic miniatures", Eros and Sexuality in Islamic Art, Leoni, Francesca and Natif, Mika (eds.), Surrey, England: Routledge 2013, 157-207
  Artan, Tülay, "Alay Köşkü yakınlarında Bâbıâli'nin oluşumu ve Süleymaniye'de bir sadrazam sarayı", Bir Allame-i Cihan, Stefanos Yerasimos: 1942-2005, Eldem, Edhem and Pekin, Ersu and Tibet, Aksel (eds.), İstanbul: Kitap Yayınevi, June 2012, 73-140
  Artan, Tülay, "Forms and forums of expression: Istanbul and beyond, 1600-1800", The Ottoman World, Woodhead, Christine (ed.), London: Routledge, December 2011, 378-405
  Artan, Tülay, "Royal weddings and the Grand Vezirate: institutional and symbolic change in the early eighteenth century", Royal Courts in Dynastic States and Empires: A Global Perspective, Duindam, Jeroen and Artan, Tülay and Kunt, Metin (eds.), Boston: Brill 2011, 339-399
  Artan, Tülay, "Ahmed I’s hunting parties: feasting in adversity, enhancing the ordinary", Starting with Food: Culinary Approaches to Ottoman History, Singer, Amy (ed.), Princeton: Markus Wiener Publishers 2011, 93-138
  Artan, Tülay, "Istanbul in the 18th century: days of reconciliation and consolidation", From Byzantion to Istanbul: 8000 Years of a Capital: June 5-September 4, 2010, Sabanci University: Sakip Sabanci Museum, Istanbul, Durak, Koray (ed.), İstanbul: Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi 2010, 300-313
  Artan, Tülay, "Ahmed I and "tuhfetü'l-mülûk ve's-selâtin": a period manuscript on horses, horsemanship and hunting", Animals and People in the Ottoman Empire, Faroqhi, Suraiya (ed.), İstanbul: Eren Yayıncılık 2010, 235-269
  Artan, Tülay, "18. yüzyılda İstanbul: uzlaşma ve yeniden yapılanma dönemi", Bizantion'dan İstanbul'a: Bir Başkentin 8000 Yılı: 5 Haziran - 4 Eylül 2010, Sabancı Universitesi Sakıp Sabancı Müzesi, Kuban, Doğan (ed.), İstanbul: Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi 2010, 300-313
  Artan, Tülay, "Venedik'ten İstanbul'a şehir tasvirleri: tasavvur ve tahayyüller = Descrizioni di citta, da Venezia a Istanbul immaginario e fantasie", Osmanlı Döneminde Venedik ve İstanbul: 18 Kasım 2009 - 28 Şubat 2010: İstanbul, Sabancı Üniversitesi, Sakıp Sabancı Müzesi = Venezia E Istanbul In Epoca Ottomana: 18 Novembre 2009-28 Febbraio 2010, Istanbul, Università Sabancı, Museo Sakıp Sabancı, Bellingeri, Giampiero and Ölçer, Nazan Raibe (eds.), Milano: Electa 2009, 66-78
  Artan, Tülay, "Declin et renouveau de la capitale, XVIIe et XVIIIe siècles", De Byzance à Istanbul: Un Port Pour Deux Continents, Eldem, Ethem (ed.), Paris: Éditions de la Réunion des Musées Nationaux 2009, 247-264
  Artan, Tülay, "Questions of Ottoman identity and architectural history", Rethinking Architectural Historiography, Arnold, Dana and Altan Ergut, Elvan and Turan Özkaya, Belgin (eds.), London: Routledge, October 2006, 85-109
  Artan, Tülay, "Arts and architecture", The Cambridge History of Turkey: The Later Ottoman Empire, 1603-1839, Faroqhi, Suraiya N. (ed.), New York: Cambridge University Press, October 2006, 408-480
  Artan, Tülay, "The Anatolian Seljuks and the Ottoman Empire", Mothers, Goddesses and Sultanas: Women in Turkey From Prehistory to the End of the Ottoman Empire, Brussels: Bozar Books 2005, 140-227
  Artan, Tülay, "L'age Turquoise en Anatolie: Les Seljukides de Konya et L'Empire Ottoman", Meres, Deesses et Sultanes: Les Femmes en Turquie de la Prehistoire a la fin de L'Empire Ottoman, Dujardin, Paul (ed.), Brussels: Bozar Books 2004, 136-223
  Artan, Tülay, "Periods, functions, messages", Palace of Gold & Light: Treasures from the Topkapı, Istanbul, Washington, D.C.: Palace Arts Foundation 2000, 30-49
  Artan, Tülay, "Accessing Ottoman history", Palace of Gold & Light: Treasures from the Topkapı, Istanbul, Washington, D.C.: Palace Arts Foundation 2000, 16-19
  Artan, Tülay, "Aspects of the Ottoman Elite's food consumption: looking for "Staples," "Luxuries," and "Delicacies" in a changing century", Consumption Studies and the History of the Ottoman Empire, 1550-1922: An Introduction, Quataert, Donald (ed.), Albany, NY: State University of New York Press 2000, 107-200
 • Konferans Bildirileri
  Artan, Tülay, "Two artists, one vantage point: Pera/İstanbul in the 1740s", 14th International Congress of Turkish Art, Paris, France: College De France 2011, 105-116
  Artan, Tülay, "Journeys and landscapes in the Datça Peninsula : Ali Agaki of Crete and the Tuhfezâde Dynasty", Anastasopoulos, Antonis (ed.), Halcyon Days in Crete VI, Rethymno: Crete University Press 2009, 339-411
  Artan, Tülay and Berktay, Halil, "Selimian times: a reforming grand admiral, anxieties of re-possession, changing rites of power", Zachariadou, Elizabeth (ed.), Halcyon Days in Crete IV, The Kapudan Pasha: His Office and His Domain, Rethymnon: Crete University Press, April 2003, 7-45
  Artan, Tülay, "Problems relating to the social history context of the acquisition and possession of books as part of collections of objets d'art in the 18th century", Xth International Congress of Turkish Art, 1999: Fondation Max van Berchem 1999, 89-92