Sabancı Üniversitesi

Tarih Semineri: Ümit Kurt (Clark University)

LISTEN
Sabancı Üniversitesi
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

 


TARİH SEMİNERLERİ DİZİSİ (8)

 

   

Varlık ve Yokluk Kıskacında Ermeniler: Emval-i Metruke Kanunlarında Soykırımın İzlerini Sürmek

 

Ümit Kurt

(Clark University)

 

 

25 Aralık 2012, Salı
SSBF 1103, 14:40

 

 

Not: Seminer dili Türkçe'dir.