Sabancı Üniversitesi

Tarih Semineri: Gülay Yılmaz (McGill University)

Sabancı Üniversitesi
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

 

 

TARİH SEMİNERİ XV

 

 

 

Civilianization of the Janissaries and the Janissarization of Civilians in
Seventeenth-century Istanbul

 

GÜLAY YILMAZ

(Ph.D., McGill University)


 

 

 

28 Mayıs 2012, Pazartesi

15:40  SSBF G052