Sabancı Üniversitesi

Tarih Semineri: Oya Pancaroğlu (Boğaziçi Üniversitesi)

Sabancı Üniversitesi
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

 

 

TARİH SEMİNERİ XIII

 

 

 

Architecture and Identity in
Medieval Divriği

 

OYA PANCAROĞLU

(Boğaziçi Üniversitesi)

 

 

 

15 Mayıs 2012, Salı

15:40  SSBF G052

 

 

Not: Seminer dili İngilizce'dir.