Sabancı Üniversitesi

Tarih Konuşmaları: Christoph K. Neumann (Univ. München)

Sabancı Üniversitesi 

Sanat ve Sosyal Bilimler FakültesiTARİH KONUŞMALARI

 

Only Mobilisation, No Participation:
Municipal Elections in Ottoman Istanbul
 

 

 

Christoph K. Neumann

Ludwig-Maximilians-Universität München
Institut für den Nahen und Mittleren Osten
Fachbereich Turkologie

 

 

 Çarşamba, 6 Nisan 2010


15:40-17:30


 FASS G022