Sabancı Üniversitesi

Tarih Semineri: İsmail Kara (Marmara Üniversitesi)

LISTEN

Sabancı Üniversitesi

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Tarih Programı

 

İsmail Kara

(Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü)

Cumhuriyet Devri Din Politikaları
 

15 Nisan 2009 (Çarşamba) 

16:40-18:30 

 SSBF 1089