Sabancı Üniversitesi

Ders

VA 537 Deneysel Film ve Video Select Term:
Deneysel film ve video nedir? Genel uygulamalardan ve diğer işlerden farkları nelerdir? Diğer sanatsal çalışmalar ile yakın bağları nelerdir? Bu derste film/video gösterimleri, metin okumaları, tartışmalar ve yaratıcı uygulamalar aracılığı ile deneysel film ve video olarak adlandırılan alan kapsamlı bir şekilde incelenecektir. Deneysel ve avant garde film ve videonun tarihi ve kuramları eleştirisel bir açıdan ele alınırken, yeni teknolojilerin etkileri ve güncel uygulamalar da konu edilecektir. Öğrenciler kısa deneysel video çalışmaları ile kendilerini yeni şekillerde ifade etmeyi deneyimleyeceklerdir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -