Sabancı Üniversitesi

Ders

LISTEN
PSY 501 Psikoloji Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar Select Term:
Bu dersin amacı, psikolojik bilimler alanında gerçekleştirilen en güncel araştırmaları incelemektir. Öğretim üyeleri sırayla, kendi uzmanlık alanlarında en yeni trendleri, güncel araştırma eğilimlerini ve hararetli tartışmaları yansıtan makaleleri öğrencileriyle birlikte tartışırlar.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -