Sabancı Üniversitesi

Ders

POLS 541 Küresel Yönetişim Konuları Select Term:
Küresel siyaseti düzenleyen fikirleri, kurumları ve uygulamaları inceleyen bu dersin üç amacı var: 1) Günümüzün küresel yönetişim yapısını ve dinamiklerini gözden geçirmek 2) Küresel düzende güc ve adalet konularına eğilmek ve 3) Küreselleşmenin dünya düzenine etkilerini incelemek. Bu derste devletler, uluslararası kuruluşlar ve uluslarası sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkileri uluslarası ticaret, güvenlik, barışı koruma, insan hakları, kalkınma ve çevre konuları bağlamında inceleyeceğiz. Bu derste yapacağımız okuma ve tartışmalarda aşağıdakler gibi birçok soruya yanıt arayacağız: Küreselleşme küresel yönetişim açısından ne anlam ifade ediyor? İnsan haklarında universal standardlara ulaşılabilinir mi ya da ulaşılmalı mı? Bünya örgütü (DTO) daha adil bir uluslararası ekonomik düzen oluşturabilir mi?
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -