Sabancı Üniversitesi

Ders

POLS 535 Siyasal Analiz ve Formel Modelleme II Select Term:
Bu ders POLS 534 üzerine inşa edilmiştir. Temel formel çözümleme tekniklerine hakim olunduğu varsayımıyla karşılaştırmalı siyaset, uluslararası ilişkiler ve sosyal tercih yazınından seçilmiş makaleler ve bunların yeni açılımları tartışılacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : Masters Level POLS 534 Minimum Grade of D OR Doctorate POLS 534 Minimum Grade of D
Corequisite : -