Sabancı Üniversitesi

Ders

LISTEN
POLS 507 Siyasal İdeolojiler Select Term:
Bu derste liberalizm, muhafazakarlık, faşizm ve Marksizm gibi temel çağdaş ideolijilerin yanısıra siyasal İslam, yeni sağcı politiklar, feminizm ve çevrecilik gibi son dönemde ortaya konan siyasal ideoijiler incelenecektir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -