Sabancı Üniversitesi

Ders

HIST 601 Osman.Tarih Metinlerinden İleri Düzeyde Okumalar: Select Term:
Farklı dönemlere ilişkin, değişik tür ve üslûplarda kaleme alınmış elyazması Osmanlı kaynakları üzerinde okuma ve yorum çalışmaları. Genişçe bir bürokratik ve entellektüel metinler yelpazesinin, gerek tarihsel bağlamları, gerekse stilistik ve lingüistik özellikleri üzerinde durularak incelenmesi. Önkoşul : TLL 501-502 ve benzerleri. Hedefler : (orta ve ileri düzeylerde) ek Osmanlı paleografyası eğitimiyle birlikte, daha zengin bir kaynak bilgisine ulaşmak. Önemli not : bu ders, Sabancı Üniversitesi Tarih master ve doktora programlarına kayıtlı öğrenciler açısından, almakla yükümlü oldukları 600-kodlu araştırma seminerlerine saydırılamaz.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : OR ( Masters Level TLL 510 Minimum Grade of D AND Masters Level TLL 520 Minimum Grade of D )OR ( Doctorate TLL 510 Minimum Grade of D AND Doctorate TLL 520 Minimum Grade of D ) ( Masters Level TLL 501 Minimum Grade of D AND Masters Level TLL 502 Minimum Grade of D )OR ( Doctorate TLL 501 Minimum Grade of D AND Doctorate TLL 502 Minimum Grade of D )
Corequisite : -