Sabancı Üniversitesi

Ders

HIST 596 Bir Bilgi Transferi Süreci Olarak Tanzimat Select Term:
Osmanlı İmparatorluğu'ndaki reform hareketlerine, özellikle 17. ve 18. yüzyıllarda Batı Avrupa'da yaygın olan bilimsel spekülasyonlarla temasları prizmasından; aynı zamanda, sonradan 1850'lere kadarki Tanzimat reformlarına uzanışları içinde, toplu bakış. Kurumsal gelişmelerin tarihi, fikir tarihiyle yanyana ve içiçe ele alınacaktır. Bu kurun, öğretim üyesinin onayıyla ve Tarih lisansüstü programına özgü araştırma semineri koşullarının yerine getirilmesi kaydıyla, 600 kodlu bir araştırma semineri olarak alınabilmesi konusunda, bkz HIST 696.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -