Sabancı Üniversitesi

Ders

HIST 576 Geç Osmanlı ve Modern Türkiye Siyaset ve Edebiyatı Select Term:
Bu ders geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Türk siyaset ve edebiyatının etkileşimine odaklanır. Belirli bir siyasi pozisyonu öneren metinler tartışılarak siyasi akımların edebiyat üzerindeki etkisi ve edebiyatın bu akımlara katkısı ele alınır. Derste öğrencilere edebiyat, siyaset ve tarihe yönelik bütüncül bir bakış açısı kazandırılması ve ele alınan eserlerde idealize edilen siyasal ve toplumsal düzenlerin kavranması hedeflenmektedir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -