Sabancı Üniversitesi

Ders

HIST 527 Avrupa Vatandaşlık Tarihi Select Term:
Bugün vatandaşlık, birey-öznenin modern (ulusal) siyasi topluluklardaki hâkim varoluş şeklini oluşturuyor. Modernite koşullarında vatandaşlığın nasıl güçlü bir kimlik inşası, aidiyet ve dışlama mekanizması rolü oynadığını kavramamıza yarayacak önemli perspektiflerden biri de Tarih'ten geliyor. Bu dersin esas amacı, vatandaşlığın felsefi, kurumsal ve sosyolojik temelleri ile, İtalyan Rönesansı?nın başlarında yeniden formüle edilmelerinden itibaren bu ilkelerin zaman içinde nasıl değişime uğradığına ilişkin eleştirel bir kavrayışın kaynaklarını sunmaktır. Dersin bir diğer hedefi ise, Avrupa tarihine vatandaşlık inşası açısından yaklaşmak olarak tarif edilebilir. Bu tarihe vatandaşlık perspektifinden bakmak, liberalizmden refah devletinin yükselişine kadar uzanan toplumsal hareketlere ilişkin, alışılmış Sosyal Tarih yorumlarından hayli farklı yönsemeleri de beraberinde getirebilir. Derste, Cumhuriyetçi diye bilinen geleneğin önemli şahsiyetlerinde seçme okumalar ile, çeşitli Avrupa ülkelerinde 19. yüzyıldan günümüze kadar uzanan vatandaşlığın içerilmesi ve hakların(ın) tanuımlanması süreçlerinin çözümlenmesine çalışılacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -