Sabancı Üniversitesi

Ders

ES 516 Uluslararası Ekonomi Kuruluşları Select Term:
Bu ders uluslar arası ekonomik kuruluşlar üzerinde yoğunlaşmaktadır: Uluslar arası Para Fonunun (IMF) ve Dünya Bankasının dünya ekonomisindeki yeri ve önemi; bizim bu kurumlara yeni dünya ekonomi düzeninde ihtiyacımız var mı? OECD'nin yeni yüzyılda karşılaşacağı güçlükler ve fırsatlar; Dünya Ticaret Örgütü (WTO) yeni bir aktör olarak uluslar arası arenadaki rolü; uluslar arası kuruluşlarda karar alma mekanizmaları.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -