Sabancı Üniversitesi

Öğretim Üyemiz Abdurrahman Atçıl'a ERC Consolidator Grant Desteği

Published on 17.03.2020 09:21

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Abdurrahman Atçıl, Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) tarafından verilen en prestijli araştırma fonu ödülü ERC Consolidator Grant (Güçlendirme Desteği) almaya hak kazandı. Ufuk2020 kapsamındaki ERC Consolidator Grant, kariyerinin farklı aşamalarındaki bilim insanlarına özgün ve çığır açan araştırmalarını desteklemek üzere 2 milyon avroya varan araştırma desteği sağlamaktadır. 

Türkiye’de, bu yıl ERC Consolidator Grant ile desteklenen iki bilim insanından biri olan Dr. Atçıl, Osmanlı İmparatorluğu’nda hukuk, siyaset, din, bürokrasi, eğitim konularında araştırmalar yürütmektedir. Dr. Atçıl’ın, önümüzdeki 5 yıl boyunca ERC Consolidator Grant tarafından desteklenecek “OTTOLEGAL- The Making of Ottoman Law:  The Agency and Interaction of Diverse Groups in Lawmaking, 1450–1650” başlıklı projesi sultanların kanunlarını ve âlimlerin fetvalarını inceleyerek, Osmanlı toplumunda farklı grupların kanun yapma sürecindeki katılımını ve etkileşimini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ayrıca, bu proje  erken modern toplumlarında hukuk normlarındaki çeşitlilik ve değişime açıklama getirecek bir model geliştirmeyi hedeflemektedir. Proje kapsamında, tarihsel kaynaklar için meta veriler, tanıtım, transkripsiyon, çeviri ve bilimsel analiz yazıları içeren bir veri tabanına ilaveten monografik eserler hazırlanması ve uluslararası konferanslar düzenlenmesi planlanmaktadır.ERC Consolidator Grant, doktorasını başvuru tarihinden 7-12 yıl önce almış, belirli bir bilimsel araştırma olgunluğuna erişmiş ve bağımsız araştırma yapabildiklerini göstermiş bilim camiasında lider pozisyonda olan bilim insanlarını desteklemektedir. ERC desteklerinin sahipleri arasında, Nobel Ödülü alan çok sayıda bilim insanı bulunmaktadır.Dr. Atçıl, ERC Consolidator Grant desteği ile ilgili olarak; “ERC Güçlendirme Desteği sağladığı imkanlar sayesinde doktora ve doktora sonrası araştırmacılardan oluşan bir ekiple birlikte modern öncesi dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nda hukuk normunun oluşumunu farklı açılardan ele alma ve derinliğine inceleme imkanı sağlayacak. Bu çalışmaların entelektüel ve sosyal açıdan önemli sonuçlara götüreceğini umuyorum” dedi.  

Abdurrahman Atçıl Kimdir?

Abdurrahman Atçıl, 2010 yılında the University of Chicago’dan doktora derecesini aldı. Harvard Law School’da doktora sonrası araştırmacı olarak bulundu. City University of New York, Queens College’da ve İstanbul Şehir Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Scholars and Sultans in the Early Modern Ottoman Empire isimli kitabına ilaveten İslam hukuk geleneğinde felsefe ve hukuk ilişkisi, Osmanlı-Safevi ilişkisinde ulemanın tavrı, Memlüklerden Osmanlılara geçişte hukuk vb. konular hakkında çok sayıda yayınlanmış çalışması bulunmaktadır. 2020 Bahar döneminde Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi kadrosuna katılan Dr. Atçıl, 2015 yılında Türkiye Bilimler Akademisi tarafından Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı (GEBİP) Ödülü’ne ve 2018 yılında Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP) Ödülü’ne layık görülmüştür.