Sabancı Üniversitesi

Languages


Cemil Koçak

E-Mail
ckocaksabanciunivedu
Phone
(216) 483 9239
Personal Web
Title
Faculty Member
Education

B.A. in Journalism, School of Communications, Ankara University, 1978; M.A. in Political Sciences, Ankara University, 1980; Ph.D. in Public Administration and Political Sciences, Ankara University, 1986.

Areas of Interest
Turkish political history; Turkish foreign policy; historical writing and methodology.
Awards
 • Araştırma Ödülü - Türkiye Yazarlar Birliği  2011
 • Kristal Lale Ödülü - Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi  2011
 • First Year University Courses Award - Sabancı University  2010
 • First Year University Courses Award 2006 - Sabancı University  2006
 • Sedat Simavi Foundation Social Sciences Award -  1991
 • Afet İnan History Research Award -  1990
 • First Year University Courses Award - Sabancı University  
Publications
 • Article
  Koçak, Cemil (2010) "Ey Türk-İngiliz dostluğu sen nelere kâdirsin! Gerekirse Çanakkale’yi bile unutturursun…", Toplumsal Tarih, No.195, 78-81 (NA)
  Koçak, Cemil (2010) "Bir ermeni Atatürk’ün biyografisini yazabilir mi?", Toplumsal Tarih, No.195, 9-9 (NA)
  Koçak, Cemil (2009) "Talat Paşa'nın Evrakı ve Murat Bardakçı", Toplumsal Tarih, No.182, 30-35 (NA)
  Koçak, Cemil (2006) "Einige Bemerkungen zu den Gedanken, Beobachtungen und Schriften von Deutschen, die in der Türkei gelebt haben-Berichte und Memoiren von Militaers, Diplomaten und Exilwissenschaftlern", Zeitscrift für Türkeistudien (Journal for Studies on Turkey), Vol.19, No.1, 100-123 (NA)
  Koçak, Cemil (2006) "Bir kritiğin kritiği", Târih ve Toplum (Yeni Yaklaşımlar), No.4, 301-306 (NA)
  Koçak, Cemil (2006) "Ey tarihçi belgen kadar konuş: belgesel bir Teşkilatı Mahsusa öyküsü", Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, Vol.3, No.243, 171-214 (NA)
  Koçak, Cemil (2005) "Ertelenen bir toplantının ardından ertelenemez gündem maddeleri", Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, No.2, 149-153 (NA)
  Koçak, Cemil (2005) "Çok sevgili Stefan'ın ardından", Toplumsal Tarih, Vol.140, 8-9 (NA)
  Koçak, Cemil (2005) "Çanakkale'nin 90. yılında Gelibolu'da olmak!", Toplumsal Tarih, No.138, 26-35 (NA)
  Koçak, Cemil (2005) "Çöküş", Toplumsal Tarih, No.137, 22-24 (NA)
  Koçak, Cemil (2005) "Arşivler açıldı! ya belgeler?", Toplumsal Tarih, No.135, 20-29 (NA)
  Koçak, Cemil (2005) "Ayın karanlık yüzü: tek-parti döneminde gayri müslim azınlıklar hakkında açılan Türklüğü tahkir davaları", Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, No.1, 147-208 (NA)
  Koçak, Cemil (2005) "Parliament membership during the single-party system in Turkey (1925-1945)", European Journal of Turkish Studies, No.Themat, 1-19 (SSCI)
  Koçak, Cemil (2004) "Teşkilat-ı Mahsusa'cı bir subayın öyküsü", Toplumsal Tarih, No.128, 26-33 (NA)
  Koçak, Cemil (2004) "Varlık Vergisi üzerine birkaç belge : Varlık Vergisi'ne tepkiler", Toplumsal Tarih, Vol.2, No.122, 2-5 (NA)
  Koçak, Cemil (2003) "Atatürk hakkında belgeler: Ali Rıza Bey, Anıtkabir, Mc Artur ile mülakat", Toplumsal Tarih, No.119, 22-27 (NA)
 • Book
  Koçak, Cemil, Madalyonun arka yüzü, İstanbul: Timaş Yayınları, May 2021
  Koçak, Cemil, İsmet İnönü ve resmî târih, İstanbul: Timaş Yayınları, September 2020
  Koçak, Cemil, CHP ve taşra (1930-1950): Akdeniz bölgesi (Cilt 1), İstanbul: Alfa Yayıncılık, May 2019
  Koçak, Cemil, Tarih büyük harflerle yazılmaz, İstanbul: Timaş Yayınları, April 2018
  Koçak, Cemil, CHP genel sekreterliği (1930-1945), İstanbul: Alfa Yayınları, February 2018
  Koçak, Cemil, Recep Peker konuşuyor: disiplinli hürriyet, İstanbul: Alfa Yayınları, January 2018
  Koçak, Cemil, CHP iktidarının sonu, İstanbul: İletişim Yayınları, December 2017
  Osman Fikret Topallı: Giresun günlükleri - I, (Prepared by: Koçak, Cemil), İstanbul: Alfa Yayınları, June 2017
  Koçak, Cemil, Darbeler tarihi: 27 Mayıs, 22 Şubat, 21 Mayıs ve 12 Mart, İstanbul: Timaş Yayınları, August 2016
  Koçak, Cemil, Karabekir'in kavgası, İstanbul: Timaş Yayınları, July 2016
  Koçak, Cemil, Türkiye'de iki partili siyasi sistemin kuruluş yılları: 1945-1950 (Uzlaşma - v.5), İstanbul: İletişim Yayınları, March 2016
  Koçak, Cemil, Tek parti: Cumhuriyet ve şefler, İstanbul: Timaş Yayınları, January 2016
  Koçak, Cemil, Resmi tarihe meydan okuyorum, İstanbul: Timaş Yayınları, September 2014
  Koçak, Cemil, Türkiye'de iki partili siyâsî sistemin kuruluş yılları: 1945-1950 (Rejim krizi - v.3), İstanbul: İletişim Yayınları, October 2013
  Koçak, Cemil, Tarihin buğulu aynası: efsaneler çökerken, İstanbul: Timaş Yayınları, January 2013
  Koçak, Cemil, Tarihçinin eleği, İstanbul: Timaş Yayınları, April 2012
  Koçak, Cemil, Türkiye'de iki partili siyasi sistemin kuruluş yılları: 1945-1950 (İktidar ve demokratlar - v.2), İstanbul: İletişim Yayınları, January 2012
  Koçak, Cemil, Geçmiş ayrıntıda saklıdır, İstanbul: Timaş Yayınları, January 2012
  Koçak, Cemil, Tek-parti döneminde muhalif sesler, İstanbul: İletişim Yayınları, January 2011
  Koçak, Cemil, Türkiye'de iki partili siyasi sistemin kuruluş yılları: 1945-1950 (İkinci parti - v.1), Ünüvar, Kerem (ed.), İstanbul: İletişim Yayınları, April 2010
  27 Mayıs Bakanlar Kurulu tutanakları, (Prepared by: Koçak, Cemil), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, May 2009
  Tunçay, Mete and Koçak, Cemil and Özdemir, Hikmet and Boratav, Korkut and Hilav, Salahattin and Katoğlu, Murat and Ödekan, Ayla, Türkiye târihi (Çağdaş Türkiye, 1908-1980 - v.4), Akşin, Sina (ed.), İstanbul: Milliyet Gazetesi, December 2007
  Koçak, Cemil, Mustafa Kemal Atatürk: Nutuk, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, January 2007
  Koçak, Cemil, Belgelerle iktidar ve serbest Cumhuriyet Fırkası, İstanbul: İletişim Yayınları, October 2006
  Koçak, Cemil, Belgelerle Heyeti Mahsusalar, İstanbul: İletişim Yayınları, September 2005
  Koçak, Cemil, Umumi müfettişlikler: 1927-1952, İstanbul: İletişim Yayınları, October 2003
  Koçak, Cemil, Türkiye'de milli şef dönemi: 1938-1945: dönemin iç ve dış politikası üzerine bir araştırma, İstanbul: İletişim Yayınları, December 1996
 • Book Section / Chapter
  Koçak, Cemil, "Transformation through constitution: young Ottomans and the Kānûn-i Esâsî of 1876", Dimensions of Transformation in the Ottoman Empire from the Late Medieval Age to Modernity, Kenan, Seyfi and Somel, Selçuk Akşin (eds.), Leiden (Holland): Brill, July 2021, 399-438
  Koçak, Cemil, "Kemalist Nationalism's murky waters", Turkey Between Nationalism and Globalization, Kastoryano, Riva (ed.), London & New York: Routledge, March 2013, 63-70
  Koçak, Cemil, "Otuzlu ve kırklı yıllarda Türkiye'de Yahudiler", Bir Allame-i Cihan, Stefanos Yerasimos: 1942-2005, Eldem, Edhem and Pekin, Ersu and Tibet, Aksel (eds.), İstanbul: Kitap Yayınevi, June 2012, 357-383
  Koçak, Cemil, "Atatürk-İnönü ilişkileri", Kayıp Tarihimiz, Akyol, Taha (ed.), İstanbul: Yakın Plan Yayınları, May 2012, 147-175
  Koçak, Cemil, "Cumhuriyetin ilk döneminde muhalefet", Kayıp Tarihimiz, Akyol, Taha (ed.), İstanbul: Yakın Plan Yayınları, May 2012, 133-146
  Koçak, Cemil, "Mustafa Kemâl ve muhalefet: bir kadın portresi olarak Hâlide Edib", Kayıp Tarihimiz, Akyol, Taha (ed.), İstanbul: Yakın Plan Yayınları, May 2012, 83-116
  Koçak, Cemil, "İnönü döneminde tek parti rejimi üzerine bâzı görüşler", Türkiye ve İran’da Otoriter Modernleşme: Atatürk ve Rızâ Şah Dönemleri, Atabaki, Touraj and Zürcher, Erik J. (eds.), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, April 2012, 101-114
  Koçak, Cemil, "Ey tarihçi belgen kadar konuş! Belgesel bir teşkilatı mahsusa öyküsü", İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları, Aral, Fahri (ed.), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, April 2011, 251-285
  Koçak, Cemil, "Korkusuz tarih", Korkusuz Tarih, Düzel, Neşe (ed.), İstanbul: Alkım Yayınları 2011, 6-34
  Koçak, Cemil, "Önsöz: bir rapor üzerine değerlendirmeler", Umumi Müfettişler Konferansı'nda Görüşülen ve Dahiliye Vekaleti'ni İlgilendiren İşlere Dair Toplantı Zabıtları ile Rapor ve Hulasası, 1936, Varlık, M. Bülent (ed.), Ankara: Dipnot Yayınları, June 2010, 11-23
  Koçak, Cemil, "Bemerkungen zu den berichten, memoiren und erinnerungen von Deutschen in der Türkei von 1918 bis 1835", Deutsche Prasenz am Bosporus: 130 Jahre Kaiserliches Botschaftspalais, 120 Jahre Historische Sommerresidenz Des Deutschen Botschafters in Tarabya, Von Kummer, Matthias (ed.), İstanbul: Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland, September 2009
  Koçak, Cemil, "1835-1918 yıllarında Türkiye'deki Almanların rapor, hatırat ve anılarına dair notlar = Bemerkungen zu den berichten, memorien und erinnerungen von Deutschen in der Türkei von 1835 bis 1918", Deutsche Prasenz am Bosporus: 130 Jahre Kaiserliches Botschaftspalais, 120 Jahre Historische Sommerresidenz des Deutschen Botschafters in Tarabya, Kummer, Matthias von (ed.), İstanbul: Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland, August 2009, 185-202
  Koçak, Cemil, "Atatürk kürtlere özerklik verilecek dedi", Hesaplaşma, Düzel, Neşe (ed.), İstanbul: Doğan Kitap Yayınları, January 2008, 175-182
  Koçak, Cemil, "Tek parti döneminde CHP parti müfettişliğine ilişkin ek bilgi(ler)", Mete Tunçay'a Armağan, Alkan, Mehmet Ö. and Bora, Tanıl and Koraltürk, Murat (eds.), İstanbul: İletişim Yayınları, June 2007, 675-681
  Koçak, Cemil, "Liman von Sanders, Hans ve Helga: Deutsch-Türkischer Alltag, Akkulturation und Indifferenz in Istanbul", Deutshe Unter dem Halbmond: Augenzeugen Berichte über die Osmanische und Republikanische Türkei, İstanbul: Goethe Institut, October 2006
  Coşar, Simten and Ağaoğlu, Ahmet and Koçak, Cemil and Yalçın, Hüseyin Cahit, "Fikir Hareketleri Dergisi (1933-1940)", Modern Türkiye'de siyasi düşünce cilt 7: Liberalizm, İstanbul: İletişim Yayınları, January 2006, 246-260
  Koçak, Cemil, "Hüseyin Cahit Yalçın ve Fikir Hareketleri Dergisi (1933-1940)", Liberalizm, Alkan, Mehmet Ö. (ed.), İstanbul: İletişim Yayınları, October 2005, 246-260
  Koçak, Cemil and Akşin, Sina and Tunçay, Mete and Özdemir, Hikmet and Boratav, Korkut and Hilav, Selahattin and Katoğlu, Murat and Ödekan, Ayla, "Yakınçağ Türkiye tarihi", Türkiye Tarihi: Çağdaş Türkiye (1908-1980), İstanbul: Cem Yayınevi, October 2005, 85-173
  Koçak, Cemil, "Some views on the Turkish Single-Party regime during the İnönü period (1938-45)", Men of Order: Authoritarian Modernization Under Atatürk and Reza Shah, Zürcher, Erik Jan and Atabaki, Touraj (eds.), London: I.B. Tauris, January 2004, 113-129
  Koçak, Cemil, "Kemalist milliyetçiliğin bulanık suları", Milliyetçilik, Alkan, Mehmet Ö. (ed.), İstanbul: İletişim Yayınları, November 2002, 37-43
  Koçak, Cemil, "Türk Milliyetçiliğinin İslamla buluşması", Milliyetçilik, Alkan, Mehmet Ö. (ed.), İstanbul: İletişim Yayınları, November 2002, 601-603
  Koçak, Cemil, "Tek-parti yönetimi, Kemalizm ve şeflik sistemi: ebedi şef/ milli şef", Kemalizm, Alkan, Mehmet Ö. (ed.), İstanbul: İletişim Yayınları, December 2001, 119-137
  Koçak, Cemil, "Osmanlı Türk siyasi geleneğinde modern bir toplum yaratma projesi olarak anayasanın keşfi: yeni Osmanlılar ve Birinci Meşrutiyet", Cumhuriyet'e Devreden Düşünce Mirası: Tanzimat ve Meşrutiyet'in Birikimi, Alkan, Mehmet Ö. (ed.), İstanbul: İletişim Yayınları, November 2001, 72-82
  Koçak, Cemil, "Hüseyin Cahit Yalçın ve portreleri üzerine bazı notlar", Tanıdıklarım: Yaşantı, Yalçın, Hüseyin Cahit (ed.), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, November 2001, 7-19
  Koçak, Cemil, "Namık Kemal, Cumhuriyet'e devreden düşünce mirası: Tanzimat ve Meşrutiyet'in birikimi", Cumhuriyet'e Devreden Düşünce Mirası: Tanzimat ve Meşrutiyet'in Birikimi, Alkan, Mehmet Ö. (ed.), İstanbul: İletişim Yayınları, October 2001, 244-249