Languages


Publications

LISTEN

Types

Dates

 to 

2014-2019

 • Article
  Ozil, Ayşe (2019) "Whose property is it? The state, non-Muslim communities, and the question of property ownership from the late Ottoman Empire through the Turkish nation state", Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association, Vol.6, No.1, 211-235
  Erol, Emre (2018) "Erik Jan Zürcher'in emekliliğinin onuruna Türkiye Tarihyazımında Farklı Kuşaklar Konferansı", Toplumsal Tarih Dergisi, Vol.2018, No.299, 18-19
  Artan, Tülay (2016) "El yazmaları ışığında bir çevre ve çehre eskizi: kadızâdeliler, müceddidîler ve Damad İbrahim Paşa (1730)", Müteferrika, Vol.50, No.1, 1-94
  Özil, Ayşe (2015) "Skyscrapers of the past and their shadows: a social history of urbanity in late Ottoman Istanbul", International Journal of Turkish Studies, Vol.21, No.1-2, 75-94 ()
 • Book
  Koçak, Cemil , CHP ve taşra (1930-1950): Akdeniz bölgesi (Cilt 1), İstanbul: Alfa Yayıncılık, May 2019
  Koçak, Cemil , Tarih büyük harflerle yazılmaz, İstanbul: Timaş Yayınları, April 2018
  Koçak, Cemil , CHP genel sekreterliği (1930-1945), İstanbul: Alfa Yayınları, February 2018
  Koçak, Cemil , Recep Peker konuşuyor: disiplinli hürriyet, İstanbul: Alfa Yayınları, January 2018
  Koçak, Cemil , CHP iktidarının sonu, İstanbul: İletişim Yayınları, December 2017
  Osman Fikret Topallı: Giresun günlükleri - I, (Prepared by: Koçak, Cemil ), İstanbul: Alfa Yayınları, June 2017
  Koçak, Cemil , Darbeler tarihi: 27 Mayıs, 22 Şubat, 21 Mayıs ve 12 Mart, İstanbul: Timaş Yayınları, August 2016
  Koçak, Cemil , Karabekir'in kavgası, İstanbul: Timaş Yayınları, July 2016
  Özil, Ayşe, Anadolu Rumları: Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde millet sistemini yeniden düşünmek, Istanbul: Kitap Yayınevi, May 2016
  Koçak, Cemil, Türkiye'de iki partili siyasi sistemin kuruluş yılları: 1945-1950 (Uzlaşma - v.5), İstanbul: İletişim Yayınları, March 2016
  Koçak, Cemil , Tek parti: Cumhuriyet ve şefler, İstanbul: Timaş Yayınları, January 2016
  Somel, Selçuk Akşin, Osmanlı'da eğitimin modernleşmesi, 1839-1908: İslamlaşma, otokrasi ve disiplin, İstanbul: İletişim Yayınları, April 2015
  Koçak, Cemil , Resmi tarihe meydan okuyorum, İstanbul: Timaş Yayınları, September 2014
  Somel, Selçuk Akşin, Osmanlı İmparatorluğu ansiklopedisi, İstanbul: Alfa Yayıncılık, July 2014
 • Book Review
  Erdem, Yusuf Hakan, Review of "Douglas Howard, A History of the Ottoman Empire", by Howard, Douglas, International Journal of Turkish Studies, Vol.23, No.1&2, October 2017, 98-102
  Erol, Emre, The roots of authoritarianism in Turkish neoliberalism [A review of the fall of the Turkish model: how the Arab uprisings brought down Islamic liberalism by Cihan Tuğal (Verso: London, 2016)], by Tuğal, Cihan, Contrivers' Review, March 2017
  Özil, Ayşe, Greek Orthodox music in Ottoman Istanbul: nation and community in the era of reform, by Erol, Merih, American Historical Review, Vol.121, No.5, December 2016, 1786-1787
  Somel, Selçuk Akşin, Nationalism, Turkification and the end of the jewish Communities in Thrace, 1918-1942, by Pekesen, Berna, American Historical Review, Vol.119, No.3, June 2014, 1021-1022
  Erdem, Yusuf Hakan, Review of "Tell this in my memory: stories of enslavement from Egypt, Sudan and the Ottoman Empire by Eve M. Troutt Powell", by Troutt Powell, Eve M., Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Vol.77, No.1, February 2014, 221-222
 • Book Section / Chapter
  Artan, Tülay, "Contemplation or amusement? The light shed by Ruznames on an Ottoman spectacle of 1740-1750", Entertainment Among the Ottomans, Boyar, Ebru and Fleet, Kate (eds.), Leiden, The Netherlands: Brill, May 2019, 22-42
  Özil, Ayşe, "Osmanlı'da 'demokrasi' pratikleri: tarihyazımı üzerine bir değerlendirme", Türkiye'de Tarih ve Tarihçilik: Kavramlar ve Pratikler, Kurt, Ümit and Gürpınar, Doğan (eds.), Ankara: Heretik Yayıncılık, March 2018, 17-56
  Artan, Tülay, "Ayverdi'nin 19. asırda İstanbul haritası: Ağa Kapusu ve civarı, 1650-1750", Ekrem Hakkı Ayverdi'nin Hatırasına: Osmanlı Mimarlık Kültürü, Aynur, Hatice and Uğurlu, Hilal A. (eds.), İstanbul: Kubbealtı Yayınları, October 2016, 117-154
  Artan, Tülay, "I. Ahmed'in av safaları: sıradanlığa çeşni katmak; zahmetin sofrasını donatmak", Haydi Sofraya! Mutfak Penceresinden Osmanlı Tarihi, Singer, Amy and Tünaydın, Pelin and Kiper, Füsun (eds.), İstanbul: Kitap Yayınevi, May 2015, 99-139
  Artan, Tülay, "Die institutionelle trennung der haushalte von großwesir und sultan: der neue gesellschaftsvertrag des 18. jahrhunderts in historischer perspektive", Die Anatomie Frühneuzeitlicher Imperien Herrschaftsmanagement Jenseits von Staat und Nation, Wendehorst, Stephan (ed.), Berlin: Walter de Gruyter 2015, 121-142
  Artan, Tülay, "The politics of Ottoman imperial palaces: waqfs and architecture from the 16th to the 18th centuries", The Emperor's House: Palaces from Augustus to the Age of Absolutism, Featherstone, Michael and Spieser, Jean-Michel and Tanman, Gülru and Wulf-Rheidt, Ulrike (eds.), Berlin: Walter de Gruyter 2015, 365-408
  Erdem, Yusuf Hakan, "Osmanlı kültüründe yazarlık ve intihal sorunları", Risale-i Nur'da Yapılan Tahrifat, Aytemur, Hüseyin Siyabend (ed.), Istanbul: Hivda 2015, 224-244
  Somel, Selçuk Akşin, "1869 tarihli Maârif-i Umûmiyye Nizâmnâmesi, esbab-ı mucibe layihası ve ideolojik temelleri", Sultan Abdülmecid ve Dönemi (1823-1861), Kahraman, Kemal and Baytar, İlona (eds.), İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları 2015, 136-167
  Somel, Selçuk Akşin, "Melekler, vatanperverler ve ajan provokatörler: mutlakiyet devri Diyarbakır okul gençliği, bürokrasi ve Ziya Gökalp'in idadi öğrenciliğine ilişkin soruşturma kayıtları(1894-1895)[Angels, demons, and agent provocateurs: school youth in Diyarbakır during the autocracy of Abdülhamid II, bureaucracy, and police reports concerning Ziya Gökalp's high school political activities (1894-1895)]", Yakın Türkiye Tarihinden Sayfalar: Sina Akşin'e Armağan, Alkan, Mehmet Ö. (ed.), İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, April 2014
  Artan, Tülay, "Osmanlı ordusunun sefere çıkış alayı (1672): Osmanlı kadimciliği mi, püritenlik gösterisi mi?", Uzak Komşu Yakın Anılar: Türkiye Polonya İlişkilerinin 600 Yılı, Anadol, Ayşen (ed.), İstanbul: Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Yayınları, March 2014, 60-77
  Artan, Tülay, "The departure procession of 1672: Ottoman antiquarianism or a puritan statement?", Distant Neighbour, Close Memories: 600 Years Of Turkish-Polish Relations, Anadol, Ayşen (ed.), İstanbul: Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Yayınları, March 2014, 60-77
  Erdem, Yusuf Hakan, "Turks as soldiers in Mahmud II's army: turning the Evlad-ı Fatihan into regulars in the Ottoman Balkans", Beyond the Balkans: Towards an Inclusive History of Southeastern Europe, Rutar, Sabine (ed.), Zurich & Berlin: Lit Verlag, January 2014, 227-246
 • Papers in Conference Proceedings
  Canbakal, Hülya and Filiztekin, Alpay, "Wealth and inequality in Ottoman lands in the early modern period", Fourth Asian Historical Economics Conference, Istanbul, Turkey: Bogazici University, September 2014