Sabancı Üniversitesi

Languages


History Seminar: Ümit Kurt (Clark University)

Sabancı University
Faculty of Arts and Social Sciences

 


HISTORY SEMINAR SERIES (8)

 

   

Varlık ve Yokluk Kıskacında Ermeniler: Emval-i Metruke Kanunlarında Soykırımın İzlerini Sürmek

 

Ümit Kurt

(Clark University)

 

 

Tuesday, December 25, 2012
FASS 1103, 14:40

 

 

P.S.: The seminar will be in Turkish.