Sabancı Üniversitesi

Languages


History Seminar: Mehmet Ö. Alkan (İstanbul University)

Faculty of Arts and Social Sciences

 

Hıstory semınar 4

 

 

Mehmet Ö. Alkan

İstanbul Üniversitesi

 

 

Toplumsal Tarih Dergisi Söyleşileri
En Çok, Doğru Bildiğimizden Kuşkulanmak: Resmi İdeoloji, Tarih ve Sorunlar

 

 

Tuesday, 15th March 2011
15:30 - 17:00

 FASS 1103