Sabancı Üniversitesi

Languages


Kadın Kadına Tarih Konferansı

Organizasyonundan katılımına kadar her aşamasında yalnızca kadınların emeğinin olduğu bir etkinlik olan “Kadın Kadına Tarih Konferansı”, 4 Ekim Cuma günü 09:30-17:00 saatleri arasında Boğaziçi Üniversitesi İbrahim Bodur Salonunda yapılacak.

Osmanlı ve Türkiye tarihi üzerine çalışan kadın tarihçi sayısı günümüzde oldukça yüksek. Kadınlar saygın ve etkili üniversiteler ve diğer kurumlarda çalışıyor, bilgi üretiyor ve yeni öğrenciler yetiştiriyor. Kısacası tarihçilik alanında son derece aktif roldeler. Ancak alandaki mevcut konumları ve görünürlükleri arasında doğru bir orantı bulunmadığı görülüyor. Tarih hala ‘erkek’ alanı olarak görülüyor. Son dönemde oluşan görece hassasiyete rağmen, eril bir zeminde ve dilde kaldığı görülüyor. Kadın Kadına Tarih Konferansı Osmanlı ve Türkiye tarihi üzerine çalışan kadın tarihçilerin bir araya gelerek iletişime geçtiği ve dayanışma ağları oluşturduğu bir platform olma hedefi ile atılmış bir adım. Bu konferansın gelecek yıllarda da yapılması tabanın genişletilmesi ve olası başka zeminlere de taşınması hedefler arasında olup konferans bitiminde tartışmaya açılacak konular arasında yer alıyor.

Çoğulcu bir şekilde örgütlenmiş katılımcılar konferansın ilk oluşum aşamasından itibaren formata dair fikir beyan ederek ortak kararlar aldı. Konferansın amacı kadın tarihçiler arasındaki diyaloğu ve dayanışmayı artırmak, alanda kadın tarihçilere görünürlük sağlamak ve kadınların akademideki konumunu tartışmanın yanı sıra, kadınlara özgü akademik çalışma disiplin ve yöntemleri üzerinde düşünmek ve hatta uygulayarak geliştirmek olarak belirlendi.

Organizasyon:

Kadın tarihçilerin her alanda mevcut olması konferans formatına da yansıtıldı. Etkinlikte kadın tarihçilerin kendi uzmanlık alanlarında akademik sunumlar yapacağı kronolojik olarak gruplandırılmış üç akademik sunum paneli düzenlendi.

Üç sunum paneli sonrasında yapılacak yuvarlak masa tartışma paneli ise konferansı farklı bir boyuta taşıyan bir içerikte olmasını sağladı. Bu oturum kadın tarihçilerin yayın istatistiklerine dair bir bilgilendirme ve kampüs içi cinsel taciz projesinin bulgularının paylaşıldığı ikinci sunumdan sonra tüm katılımcıların deneyim ve görüşlerini paylaştığı bir formatta devam edecek. Oturum kadınların akademide ve üniversitelerde yaşadıkları sorunlar, tarih disiplininde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının yolları ve kadın olarak tarihe bakmanın yöntemsel yansımaları var mıdır gibi temaların tartışılacağı bir zemin yaratacak.

Tarih   : 4 Ekim 2019, Cuma

Saat    : 09:30-17:00

Yer      : Boğaziçi Üniversitesi İbrahim Bodur Salonu

Konferansın detaylı programı için tıklayınız.