Sabancı Üniversitesi

Languages


History Seminar: Bahadır Sürelli (Sabancı University)

 

Sabancı University
Faculty of Arts and Social Sciences

 

History Seminar

 

Dr. Bahadır Sürelli (Sabancı University)

 

Osmanlı Tarihi Araştırmalarında Divan Edebiyatının

Yeri ve Abdî-i Karahisârî’nin “Kaside-i Osmaniyye”si

 

February 19, 2018, 15:40

FASS 2031

 

 

ABSTRACT:

Osmanlı tarihi araştırmalarında Divan edebiyatı geleneğinin ve bu gelenek içerisinde üretilen yazınsal malzemenin şüphesiz ki önemli bir yeri vardır. Özellikle tarihyazım araştırmalarında gelişen karşılaştırmalı söylem analizleri açısından bu malzeme, araştırmacılara yeni kaynaklar ve yeni bakış imkânları sunabilmektedir. Kasideler, mersiyeler, tezkireler, gazavatnâmeler, manzum tevârihler gibi pek çok farklı türün tarih çalışmaları açısından önemi, klasik türlendirme problemleri ışığında tartışılmaya ve araştırmacılar açısından yeniden değerlendirilmeye muhtaçtır. Bu bağlamda, bilhassa Divan edebiyatı ve Osmanlı tarihçiliği sahaları arasındaki disiplinlerarası etkileşime dikkat çekebilmek adına, bu konuşmada 19. yüzyıl şairlerinden Abdî-i Karahisârî’nin kaleme aldığı “Kaside-i Osmaniyye” üzerinden yeniçeri ocağının kaldırılışına dair üretilen tarihin bir Osmanlı şairi tarafından nasıl ele alındığı üzerinde durulacaktır.   

 

 

BIO

Bahadır Sürelli, doktorasını Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Heft Peyker mesnevisi üzerine hazırladığı tezi ile tamamladı. Doktora sonrası araştırma projesi için 2015-2016 yılında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi’nde Cemal Kafadar ile II. Osman’ın ölümünü anlatan manzum bir tarih metni üzerinde çalıştı. Genel olarak Divan şiiri, mesnevi geleneği, Divan şiirinde cinsellik ve çevre kültürlerin Osmanlı şiirine etkisi gibi konularda yazıları bulunmaktadır. Halen Sabancı Üniversitesi’nde Osmanlıca dersleri vermektedir.

 

P.S.: The seminar will be held in Turkish.