Sabancı Üniversitesi

Languages


Öğretim Üyemiz Ayşe Ozil'e TÜBİTAK desteği

Published on 02.11.2020 09:12

TÜBİTAK 1002 desteği almaya hak kazanan Ayşe Ozil’in projesi "Galata ticaret hanlarının 1850 ve 1950 yılları arasında ve rıhtım bölgesi özelinde ekonomi, toplum ve insan ilişkileri açısından değerlendirilmesi" başlığını taşıyor.   

Ayşe Ozil söz konusu projesi ile, Galataport ile büyük bir dönüşüme girmiş olan Galata rıhtım bölgesinin tarihini incelemeyi amaçlıyor. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılından Cumhuriyet’in ilk dönemine kadar Galata’da varlık göstermiş olan ticaret hanlarını ve bu hanlarda uluslararası ticaret faaliyetlerini sürdürmüş olan şirketlerin araştırılacağı proje, Türkiye’nin yakın tarihinin önemli toplumsal ve ekonomik dönüşüm noktalarına ışık tutacak. İncelenen dönemde şehir ekonomisinin temel yapıtaşlarından biri olan han mekanını, hanlardaki örgütsel yapılanmayı ve toplumsal arkaplanı ortaya çıkarmayı hedefleyen projenin en önemli çıktılarından biri de, Galata hanlarıyla ilgili özgün koleksiyon malzemesinden oluşan bir sergi olacak.