Languages


Publications

Types

Dates

 to 

2014-2017

 • Article
  Artan, Tülay (2016) "El yazmaları ışığında bir çevre ve çehre eskizi: kadızâdeliler, müceddidîler ve Damad İbrahim Paşa (1730)", Müteferrika, Vol.50, No.1, 1-94
  Özil, Ayşe (2015) "Skyscrapers of the past and their shadows: a social history of urbanity in late Ottoman Istanbul", International Journal of Turkish Studies, Vol.21, No.1-2, 75-94
  Kunt, Metin (2014) "An Ottoman imperial campaign: suppressing the Marsh Arabs, central power and peripheral rebellion in the 1560s (Bir Osmanlı sefer-i hümayunu: Ceza'ir-i Arab kalkışmasının bastırılması, 1560'larda merkezi güç ve uçlarda isyan)", The Journal of Ottoman Studies (Osmanlı Araştırmaları Dergisi), No.43, 1-18
 • Book
  Koçak, Cemil , Darbeler tarihi: 27 Mayıs, 22 Şubat, 21 Mayıs ve 12 Mart, İstanbul: Timaş Yayınları, August 2016
  Özil, Ayşe, Anadolu Rumları: Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde millet sistemini yeniden düşünmek, Istanbul: Kitap Yayınevi, May 2016
  Koçak, Cemil , Tek parti: Cumhuriyet ve şefler, İstanbul: Timaş Yayınları, January 2016
  Somel, Selçuk Akşin, Osmanlı'da Eğitimin Modernleşmesi (1839-1908): islamlaşma, otokrasi ve disiplin [2.Baskı], İstanbul: İletişim Yayınları, April 2015
  Koçak, Cemil , Resmi tarihe meydan okuyorum, İstanbul: Timaş Yayınları, September 2014
  Somel, Selçuk Akşin, Osmanlı İmparatorluğu ansiklopedisi, İstanbul: Alfa Yayıncılık, July 2014
 • Book Review
  Özil, Ayşe, Greek Orthodox music in Ottoman Istanbul: nation and community in the era of reform, by Erol, Merih, American Historical Review, Vol.121, No.5, December 2016, 1786-1787
  Somel, Selçuk Akşin, Nationalism, Turkification and the end of the jewish Communities in Thrace, 1918-1942, by Pekesen, Berna, American Historical Review, Vol.119, No.3, June 2014, 1021-1022
  Erdem, Yusuf Hakan, Review of "Tell this in my memory: stories of enslavement from Egypt, Sudan and the Ottoman Empire by Eve M. Troutt Powell", by Troutt Powell, Eve M., Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Vol.77, No.1, February 2014, 221-222
 • Book Section / Chapter
  Artan, Tülay, "Ayverdi'nin 19. asırda İstanbul haritası: Ağa Kapusu ve civarı, 1650-1750", Ekrem Hakkı Ayverdi'nin Hatırasına: Osmanlı Mimarlık Kültürü, Aynur, Hatice and Uğurlu, Hilal A. (eds.), İstanbul: Kubbealtı Yayınları, October 2016, 117-154
  Artan, Tülay, "I. Ahmed'in av safaları: sıradanlığa çeşni katmak; zahmetin sofrasını donatmak", Haydi Sofraya! Mutfak Penceresinden Osmanlı Tarihi, Singer, Amy and Tünaydın, Pelin and Kiper, Füsun (eds.), İstanbul: Kitap Yayınevi, May 2015, 99-139
  Artan, Tülay, "Die institutionelle trennung der haushalte von großwesir und sultan: der neue gesellschaftsvertrag des 18. jahrhunderts in historischer perspektive", Die Anatomie Frühneuzeitlicher Imperien Herrschaftsmanagement Jenseits von Staat und Nation, Wendehorst, Stephan (ed.), Berlin: Walter de Gruyter 2015, 121-142
  Artan, Tülay, "The politics of Ottoman imperial palaces: waqfs and architecture from the 16th to the 18th centuries", The Emperor's House: Palaces from Augustus to the Age of Absolutism, Featherstone, Michael and Spieser, Jean-Michel and Tanman, Gülru and Wulf-Rheidt, Ulrike (eds.), Berlin: Walter de Gruyter 2015, 365-408
  Erdem, Yusuf Hakan, "Osmanlı kültüründe yazarlık ve intihal sorunları", Risale-i Nur'da Yapılan Tahrifat, Aytemur, Hüseyin Siyabend (ed.), Istanbul: Hivda 2015, 224-244
  Somel, Selçuk Akşin, "Tanzimat döneminde eğitim reformunun dönüm noktası: 1869 tarihli maârif-i umûmiye nizâmnâmesi, esbab-ı mucibe layihası ve ideolojik temelleri", Sultan Abdülmecid ve Dönemi (1823-1861), Kahraman, Kemal and Baytar, İlona (eds.), İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları 2015, 136-167
  Kunt, Metin, "Devolution from the centre to the periphery: an overview of Ottoman provincial administration", The Dynastic Centre and the Provinces: Agents and Interactions, Duindam, Jeroen and Dabringhaus, Sabine (eds.), Leiden: Brill, April 2014, 30-48
  Somel, Selçuk Akşin, "Melekler, vatanperverler ve ajan provokatörler: mutlakiyet devri Diyarbakır okul gençliği, bürokrasi ve Ziya Gökalp'in idadi öğrenciliğine ilişkin soruşturma kayıtları(1894-1895)[Angels, demons, and agent provocateurs: school youth in Diyarbakır during the autocracy of Abdülhamid II, bureaucracy, and police reports concerning Ziya Gökalp's high school political activities (1894-1895)]", Yakın Türkiye Tarihinden Sayfalar: Sina Akşin'e Armağan, Alkan, Mehmet Ö. (ed.), İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, April 2014
  Artan, Tülay, "Osmanlı ordusunun sefere çıkış alayı (1672): Osmanlı kadimciliği mi, püritenlik gösterisi mi?", Uzak Komşu Yakın Anılar: Türkiye Polonya İlişkilerinin 600 Yılı, Anadol, Ayşen (ed.), İstanbul: SSM Yayınları, March 2014, 60-77
  Artan, Tülay, "The departure procession of 1672: Ottoman antiquarianism or a puritan statement?", Distant Neighbour Close Memories: 600 Years Of Turkish Polish Relations, Anadol, Ayşen (ed.), Istanbul: SSM Publications, March 2014, 60-77
  Kunt, Metin and Yelçe, Nevin Zeynep, "Polonyalı iki Osmanlı", Uzak Komşu Yakın Anılar: Türkiye Polonya İlişkilerinin 600 Yılı, Anadol, Ayşen (ed.), Istanbul: Sakıp Sabancı Müzesi, March 2014, 50-61
  Kunt, Metin and Yelçe, Nevin Zeynep, "Two Polish Ottomans", Distant Neighbour Close Memories: 600 Years Of Turkish Polish Relations, Anadol, Ayşen (ed.), Istanbul: Sakıp Sabancı Müzesi, March 2014, 50-61
  Erdem, Yusuf Hakan, "Turks as soldiers in Mahmud II's army: turning the Evlad-ı Fatihan into regulars in the Ottoman Balkans", Beyond the Balkans. Towards an Inclusive History of Southeastern Europe, Rutar, Sabine (ed.), Zurich & Berlin: Lit Verlag, January 2014, 227-246