Sabancı Üniversitesi

Ders

TLL 510 Osmanlı Türkçesi I Select Term:
Osmanlı Türkçesi I dersi, Osmanlı Türkçesi'ni temel düzeyde okuma ve yazma becerilerini öğrencilere kazandırmayı hedeflemektedir. Temel olarak öğrenciler, basit matbu metinleri okumaya geçmeden önce Osmanlıca harfleri ve yazı dilini tanırlar. Eski Türkçe/Osmanlıca temel dilbilgisi kuralları ve bunların Osmanlı Türkçesindeki kullanımları da ayrıca derste ele alınmaktadır. Dersin bir başka önemli amacı da, öğrencilere Osmanlıca sözlükleri kullanabilme yeteneği kazandırmak, bu sözlükler vasıtasıyla üzerinde çalıştıkları metinlerde karşılaştıkları sorunları nasıl aşabileceklerini gösterebilmek ve Osmanlı kitap kültürünü tanıtarak farklı tür Osmanlı metinlerine aşina olmalarını sağlamaktır. Ders kapsamında her hafta okuma ve yazma pratikleri ile sınıf-içi alıştırmalar verilecektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite :