Sabancı Üniversitesi

Ders

POLS 503 Karşılastırmalı Yöntem Select Term:
Yüksek Lisans düzeyinde "karşılaştırmalı siyaset" dersleri almış olan doktora düzeyindeki öğrencileri için açılan bir ders niteliğindedir. Bu dersin konusu bilimsel kontrol yöntemi olarak karşılaştırmayı, en benzer ve en benzemez sistemler karşılaştırması mantığını, ve karşılaştırmalı siyasette örnek olay ve alan araştırmaları yaklaşımlarını içeren bir kapsamdadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : AND Doctorate POLS 530 Minimum Grade of D OR Masters Level POLS 530 Minimum Grade of D Doctorate POLS 510 Minimum Grade of D OR Masters Level POLS 510 Minimum Grade of D AND Doctorate POLS 529 Minimum Grade of D OR Masters Level POLS 529 Minimum Grade of D
Corequisite : -