Sabancı Üniversitesi

Ders

LISTEN
IR 592 Dış Politika Analizi Select Term:
Bu derste kuramsal ve uygulama düzeyinde dış politika yapma ve uygulama ağırlıklı yoğunlaşılır: dış ve güvenlik politikaları, olay analizleri.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -