Sabancı Üniversitesi

Ders

HIST 609 Osmanlı Tarihi ve Arşivcileri: Select Term:
Osmanlı toplumundaki tarih yazılarının gelişimi; tarihin anlamı, yararı ve bakış açısı; resmi ve resmi olmayan şehnameler, arşivler, tarihler. Osmanlı tarihsel yazıların modern bilim dünyasına yararı. 16. ve 17. yüzyılın önemli tarihçilerinin (Kemal Paşazade, Celalzade, Mustafa Ali, Naima) basılı metin ve elyazmaları: : 30 sayfalık bir araştırma ödevi. İleri paleography dersi yerine geçtiği gibi Tarih lisansüstü programının seminer zorunluluğuna da sayılabilir. Önkoşul: Yeterli Osmanlıca veya öğretim üyesi onayı
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -