Sabancı Üniversitesi

Ders

HIST 553 Tanzimat Öncesi Dönemde Bulgar Topraklarında Osmanlı Hakimiyetinin Çeşitli Yön ve Meseleleri Select Term:
Bulgar topraklarındaki Osmanlı egemenliğinin özgün çehresi ve belirli meseleleri üzerinde yoğunlaşan bu ders, Osmanlı tarihi ve kaynakları konusunda önceden edinilmiş belirli bir bilgi temeline oturmak zorundadır. Ele alınacak başlıca temalar şöyle sıralanabilir : Osmanlı yönetiminin ilk dönemleri (15. yüzyıldan 16. yüzyılın başlarına kadar); Osmanlı yargı sistemi ve kadı mahkemelerinin işleyişi; toprak hukuku ve ilişkileri : timarlar, vakıflar, çiftlikler; Osmanlı kültürel anıtları; kentler ve kent toplumu; Kırcalı/dağlı isyanları arkaplanı üzerinde, Vidinli Osman Pazvandoğlu'nun serüveni; Balkan halklarının Ulusal Uyanışları; 18. yüzyıl sonu ile 19. yüzyıl başlarında uluslararası durum. Bununla birlikte dersin asıl çekirdeğini, (Ortodoks Hıristiyanlar ve Yahudiler gibi) çeşitli etnik-dini grupların tesmi statüsü ve gerçek durumu : kendi kurumları; Osmanlı makamlarına ilişkin tutumları; Müslümanlaşma sorunları; yeni aziz ve azizeleri; kiliselerin yapım ve onarımı ve benzeri sorunlar oluşturmaktadır. Öğrencilerin değerlendirilmesi ya (a) sömestir boyunca aktif katılımı, kısa sunuşları ve ilgili ikincil literatüre dayalı bir dönem sonu ödevini, ya da (b) daha uzun, yaklaşık 30 sayfa dolayında bir dönem sonu ödevinin, yalnız ikincil literatüre değil, belirli bir birincil kaynak çalışmasına dayandırılmış olmasını içerir. İkinci durumda ve öğretim üyesinin onayıyla bu kurun, 500-kodlu bir ders olarak değil, 600-kodlu bir araştırma semineri olarak alınabilmesi ve Tarih lisansüstü programlarına özgü araştırma seminerleri yükümlülüğünün karşılanmasına saydırılabilmesi için, bkz HIST 653.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : Masters Level HIST 561 Minimum Grade of D OR Doctorate HIST 561 Minimum Grade of D
Corequisite : -