Sabancı Üniversitesi

Ders

ECON 504 Makroekonomi II Select Term:
Açık ekonomide reel ve parasal konular, işsizlik, tüketim modelleri, yatırım, para, maliye ve para politikaları.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : Masters Level ECON 503 Minimum Grade of D OR Doctorate ECON 503 Minimum Grade of D
Corequisite : ECON 504R