Sabancı Üniversitesi

Ders

CONF 502 Devletler Arası Savaş ve Barışa Yeni Yaklaşımlar Select Term:
Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren devletler arası savaş gitgide daha ender görülmeye başlanmış, ve daha önemlisi Bati Avrupa, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika gibi bölgelerde devletler artık birbirleriyle savaş olasılığını düşünmez hale gelmişlerdir. Bu tip barış bölgelerinin (ya da güvenlik topluluklarının) oluşmaları, yayılmaları ve büyümeleri uluslararası ilişkilerinin temel karakterini değiştiren gelişmelerdir. Seminer formatında olan bu derste devletler arası savaş ve barış teorilerinin kısa bir analizinden sonra, bu tip barış bölgelerinin oluşumunu ortak normlar, değerler ve kolektif kimlik ile açıklayan konstruktivist teoriler üzerinde durulacaktır. Dersin ikinci bölümünde ise bu konstruktivist teoriler ışığında Türk-Yunan ilişkilerinde olası değişim ve böylece Avrupa barış bölgesinin Güneydoğu Avrupa'ya doğru genişlemesi irdelenecektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 0.000
Prerequisite : -
Corequisite : -