Sabancı Üniversitesi

Languages


Ders

LISTEN
PSY 540 Personal Relationships Select Term:
The purpose of this class is to provide a broad overview of emotional, cognitive and motivational processes in close relationships (simply relationships science) from a social psychological perspective with a specific emphasis on the attachment, interdependence, attributions and evolutionary approaches. From family relations, friendships to romantic relationships, dynamics of diverse relationships are covered. Processes of initiating, maintaining, and terminating relationships are elaborated within the contemporary theoretical framework and empirical findings. Yakın İlişkiler Bu derste yakın ilişkiler bilimindeki temel konular kapsanmaktadır. Sosyal psikoloji perspektifinden yakın ilişkilerdeki duygusal, bilişsel ve motivasyonel süreçler, başta bağlanma, karşılıklı bağımlılık, yükleme ve evrimsel yaklaşımlar olmak üzere yakın ilişkilerdeki temel kuramlar temelinde incelenmektedir. Aile içi ilişiklilerinden, arkadaşlığa, romantik ilişkilere kadar farklı yakın ilişki türlerindeki dinamikler ayrıntılarıyla irdelenmektedir. İlişkilerin başlatılması, sürdürülmesi ve sonlandırılmasına ilişkin süreçler kuramlar ve ilgili güncel görgül çalışmalar kapsamında ele alınmaktadır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -